Sindarin 

ang

noun. iron

Sindarin [Ety/348, S/428, PM/347] Group: SINDICT. Published by

ang

noun. iron

Cognates

 • Q. anga “iron” ✧ PM/347; SA/anga

Derivations

 • angā “iron” ✧ PM/347

Element in

 • S. Angband “Iron Prison” ✧ SA/anga
 • S. Angbor “*Iron-fist”
 • S. Anghabar “Iron-delvings” ✧ SA/anga
 • S. Anglachel “*Iron-of-the-flaming-star” ✧ SA/anga
 • S. Angmar “*Iron Home” ✧ RC/020
 • S. angren “of iron” ✧ SA/anga
 • S. Angrist “Iron-cleaver” ✧ SA/anga
 • S. Angrod “*Iron Champion” ✧ SA/anga
 • S. Angruin “Iron Fire”
 • S. Anguirel “*Iron-of-the-fiery-star” ✧ SA/anga
 • S. Gurthang “Iron of Death” ✧ SA/anga
 • ᴺS. hadang “javelin, (lit.) hurling iron”
 • ᴺS. thornang “steel”

Phonetic Developments

DevelopmentStagesSources
angā > ang[aŋgā] > [aŋga] > [aŋg] > [aŋ]✧ PM/347
Sindarin [PM/347; RC/020; SA/anga] Group: Eldamo. Published by

an-

prefix. intensive prefix

Cognates

 • Q. an- “intensive prefix”

Element in

angren

adjective. of iron

Sindarin [Ety/348, S/428] Group: SINDICT. Published by

ang

iron

ang; adj.

ang

iron

; adj.

angren

of iron

(pl. engrin);

angwedh

iron-bond

(pl. engwidh)