Sindarin 

* leitha

set free

leitha- (i leitha, i leithar).