Quenya 

quentaro

narrator

quentaro ("q")noun "narrator" (KWET)

quentaro

noun. speaker

speaker, reciter, minstrel

Quenya [PE 18:50, 51 PE 19:40] Group: Mellonath Daeron. Published by

quentaro

noun. speaker, reciter, speaker, reciter; [ᴹQ.] narrator, minstrel

Cognates

  • S. pethron “speaker, reciter, speaker, reciter, [N.] narrator, minstrel” ✧ PE18/100

Derivations

  • kwentrō “speaker, reciter, narrator, minstrel” ✧ PE18/100; PE19/083
    • KWET “say, speak, utter words” ✧ PE18/100; PE19/083
    • KWE “vocal speech” ✧ WJ/392

Phonetic Developments

DevelopmentStagesSources
kwentrō > quentaro[kwentrō] > [kwentarō] > [kwentaro]✧ PE18/100
kwentrō > quentaro[kwentrō] > [kwentarō] > [kwentaro]✧ PE19/083
Quenya [PE18/100; PE19/083] Group: Eldamo. Published by