Primitive elvish

kalat

noun. light

Derivatives

Variations

  • kalā́t- ✧ PE18/087
Primitive elvish [PE18/087; PE21/71] Group: Eldamo. Published by

kalat

root. KALAT

Derivatives

  • akla- “to shine out, flash” ✧ PE18/087
    • Q. alca- “to glitter, to glitter, *shine out, flash” ✧ PE18/087
    • ᴺS. agla- “to shine out, flash”
    • ᴺS. agol “flash”
  • kalatta “a light, lamp”

Variations

  • kalat(a) ✧ WJ/392
Primitive elvish [PE18/087; WJ/392] Group: Eldamo. Published by