Telerin 

gaiar

noun. Great Sea

Cognates

  • Q. ëar “sea, great sea, sea, great sea, [ᴹQ.] open sea; water” ✧ PM/363

Derivations

  • gayār “sea, the terrifier” ✧ PM/363
    • GAY(AR) “awe, dread; astound, make aghast; sea” ✧ PE17/027; PM/363; WJ/400